מצוות מחיית עמלק מדיני חודש אדר
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

קיום המצווה בפועל

0.5 דק'

קיום המצווה בפועל

האזן למושג:

מצוות מחיית עמלק מוטלת על כלל ישראל, וכפי שאמרו חכמים, שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ: א) להעמיד להם מלך, ב) להכרית את זרעו של עמלק, ג) לבנות את בית המקדש. לאחר שישראל התגבשו בארצם, והעמידו להם את שאול למלך, ציווה אותו שמואל הנביא להכרית את זרעו של עמלק. אך שאול לא קיים את המצווה כהלכתה. במלחמתו בעמלק לא רדף אחר כל גדודיהם, וחמל על אגג מלך עמלק ועל מיטב הצאן והבקר. בעקבות זאת העביר ממנו ה' את המלכות ונתנה לדוד. אולם הנזק שכבר נגרם היה נורא. בגלל חולשת רחמנותו נותרו רבים מבני עמלק בחיים, והם המשיכו לצרור את ישראל, ומהם נולד אחר כך המן האגגי שרצה להשמיד להרוג ולאבד את כל ישראל. 

כיום נאבד זרעו של עמלק, ואין עוד אנשים שמייחסים את עצמם לעמלק וממשיכים בדרכו. אולם נותרה לנו המצווה לזכור את אשר עשה לנו עמלק, ואת המצווה למחותו, כדי לקבל מהן השראה לקיום מלחמת חורמה כנגד חברוֹת רֶשע שמקדישות את חייהם לרצח וטרור.

נס הפורים נס הפורים זמן הפרזים וזמן המוקפים חומה חג הפורים קריאת המגילה השמחה והחסד מצוות השתייה, השמחה והסעודה מצוות השתייה כיצד משמעות מצוות השתייה תחפושות מתנות לאביונים משלוח מנות מדיני משלוח מנות ומתנות לאביונים שמחת הפורים מאירה את כל השנה