- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

מדיני חודש אדר

0.5 דק'

מדיני חודש אדר

האזן למושג:

ארבע פרשיות: סביב חודש אדר, בנוסף לפרשת השבוע קוראים בתורה בציבור ארבע פרשיות. בשבת הסמוכה לחודש אדר קוראים פרשת 'שקלים' (שמות ל, יא-טז), כדי להזכיר לכל ישראל לתרום את מחצית השקל השנתית לקניית קורבנות הציבור למקדש. בשבת הסמוכה לפורים קוראים את הפרשה השנייה: 'זכור' (דברים כה, יז-יט), כדי לקיים את מצוות התורה לזכור את אשר עשה לנו עמלק. הפרשה השלישית: 'פרה' (במדבר יט, א-כב), כדי להזכיר לישראל להיטהר לקראת העלייה לרגל בחג הפסח. הפרשה הרביעית: 'החודש' (שמות יב, א-כ), לקראת חודש ניסן, כדי להזכיר לישראל להתכונן לחג הפסח. 

זכר למחצית השקל: נוהגים לתת צדקה בחודש אדר זכר למחצית השקל שהיו נותנים באדר לצורך קורבנות הציבור. 

תענית אסתר: מנהג ישראל להתענות בי"ג באדר, זכר לתעניות שהתענתה אסתר לפני שנכנסה אל המלך כדי לבטל את הגזירה (אסתר ד, טז), וזכר לתענית שהתענו ישראל בי"ג באדר באותה שנה. וכיוון שעדיין יש שונאים שרוצים להשמידנו, עדיין אנו זקוקים לתענית ותשובה כל שנה מחדש. דין תענית אסתר קל מדין שאר הצומות הקלים שנקבעו בעקבות החורבן, ובמצב של ספק מחלה או במצב של חולשה אין חובה לצום.

מצוות מחיית עמלק מצוות מחיית עמלק קיום המצווה בפועל נס הפורים זמן הפרזים וזמן המוקפים חומה חג הפורים קריאת המגילה השמחה והחסד מצוות השתייה, השמחה והסעודה מצוות השתייה כיצד משמעות מצוות השתייה תחפושות מתנות לאביונים משלוח מנות מדיני משלוח מנות ומתנות לאביונים שמחת הפורים מאירה את כל השנה