משמעות הספירה
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

יום השואה

0.5 דק'

יום השואה

האזן למושג:

קבעה הכנסת ביום כ"ז בניסן יום זיכרון לשואה. מכיוון שלא ראוי לקבוע יום של צער והספד בחודש ניסן, הצביון המתאים ליום הזיכרון לשואה, הוא יום טיפוח 'המשפחה היהודית', כדי לקיים את צוואתם של ששת מיליוני היהודים הנרצחים, שבוודאי משאלתם האחרונה היתה, שעם ישראל ימשיך לחיות, ירבה ויגדל. כך שסבלו הנורא של עמנו במשך אלפי שנה, ובמיוחד בשואה, לא יהיה לריק, אלא כל יהודי שנשאר ישתדל להינשא, להרבות ילדים ולהמשיך את המורשת. 

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל יום העצמאות קביעת יום טוב לדורות ביום העצמאות יום ירושלים מנהגי אבלות בספירת העומר ל"ג בעומר