- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

ראש חודש

1 דק'

ראש חודש

האזן למושג:

כאשר החודש הקודם חסר (29 ימים) - ראש חודש יום אחד. כאשר החודש הקודם מלא (30 יום) - ראש חודש נמשך שני ימים, הראשון הוא ל' לחודש הקודם, והשני הוא א' לחודש הבא. בתפילת עמידה ובברכת המזון מוסיפים בראש חודש את תפילת 'יעלה ויבוא'. נוהגים לומר בתפילת שחרית 'הלל', קוראים בתורה ארבעה עולים, ומוסיפים את 'תפילת מוסף'. כמו בכל החגים, יחד עם השמחה ישנה התחדשות, וזו הזדמנות לתשובה וכפרה, לכן ראש חודש נקרא גם 'זמן כפרה'. 

מצווה להוסיף מאכלים טובים בסעודת ראש חודש, אבל אין בכך חובה. מפאת חגיגיותו של ראש חודש, אסור לקיים בו הספד או תענית. 

נשים בראש חודש: מתחילה היה ראש חודש ראוי להיות במעמד של חול המועד, שאין עושים בו מלאכה שאין בה הכרח. אולם בעקבות חטא העגל שחטאו בו שנים עשר שבטי ישראל, איבדו ישראל את מעלת שנים עשר ראשי החודשים של השנה. אבל הנשים שלא חטאו בחטא העגל, נתן להן ה' את שכרן בעולם הזה, "שהן משמרות ראשי חודשים יותר מן האנשים". ונתן להן שכר לעולם הבא, שהן עתידות לחדש את נעוריהן כמו הלבנה שמתחדשת בכל חודש. נמצא אם כן שנשים קולטות יותר את קדושת ראש חודש, ולכן ראוי לנשים לבטא בראש חודש יותר חגיגיות ולמעט במלאכה. 

ברכת הלבנה היא ברכת הודאה לה' על הלבנה שאנו נהנים בלילה מאוֹרָהּ. נהגו לברך אותה במוצאי שבת שלאחר ראש חודש, ובתנאי שהלבנה כבר התחילה לגדול ולהאיר, ולכל המאוחר עד ט"ו לחודש. כאשר הלבנה מכוסה בעננים אין לברך עליה, אבל אם היא מכוסה בענן קל ואפשר לראותה וליהנות קצת מאוֹרָהּ - מברכים.

מועדי השנה מועדי השנה משמעות החגים לימוד תורה בחג בין שבת לחגים מצוות השמחה לשמוח ולשמח שמחה בחיק המשפחה לשמח עניים ובודדים מצב רוח חגיגי ואיסור אבלות וצער המלאכות המותרות והאסורות מהלכות החג עֵירוּב תבשילים לצורך הכנות מחג לשבת מצוות העלייה לרגל והקבלת פני הרב 'יום טוב שני של גלויות' חול המועד מצוות חול המועד עבודה בחול המועד - המותר והאסור מלאכת דבר האבד