משמעות החגים מועדי השנה ראש חודש
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

לימוד תורה בחג

0.5 דק'

לימוד תורה בחג

האזן למושג:

מצווה להרבות בלימוד תורה בשבתות ובחגים. בימות החול, מפני טרדות הפרנסה, אין לנו אפשרות להרבות בלימוד התורה, לפיכך נתן לנו ה' שבתות וחגים וציוונו לשבות בהם ממלאכה כדי שנלמד בהם תורה. וכפי שאמרו חכמים: "לא ניתנו שבתות וימים טובים אלא לעסוק בהם בדברי תורה". בנוסף, השבתות והחגים הם ימים קדושים, ולכן מתאים לעסוק בהם בלימוד התורה הקדושה, ולהאיר בכך את ימי החול. השבת נועדה להאיר ולרומם בכל שבוע את ששת ימי המעשה, וכל אחד מהחגים נועד להאיר את אורו המיוחד לכל השנה. לפיכך, מצווה לעסוק בכל חג בהלכות אותו החג ויסודות האמונה שבו.

מצווה לשלב בשבת ובחג שמחה רוחנית וגשמית כאחד ולחלוק את היום - "חציו לה' וחציו לכם", "חציו לאכילה ושתייה וחציו לבית המדרש". גם לנשים יש מצווה ללמוד, אבל אין לנשים חובה להקדיש חצי מהזמן ללימוד התורה, ומי שזוכה לעשות כן - תבוא עליה ברכה.

בין שבת לחגים בין שבת לחגים מצוות השמחה לשמוח ולשמח שמחה בחיק המשפחה לשמח עניים ובודדים מצב רוח חגיגי ואיסור אבלות וצער המלאכות המותרות והאסורות מהלכות החג עֵירוּב תבשילים לצורך הכנות מחג לשבת מצוות העלייה לרגל והקבלת פני הרב 'יום טוב שני של גלויות' חול המועד מצוות חול המועד עבודה בחול המועד - המותר והאסור מלאכת דבר האבד