- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

מצווה לפתוח את הסדר בשאלה

0.5 דק'

מצווה לפתוח את הסדר בשאלה

האזן למושג:

מצווה לספר ביציאת מצרים בדרך של שאלה ותשובה, מפני שבאופן זה הלב והמוח נפתחים לקבלת התשובה, וכיוון שהמסר שאנו צריכים להעביר בליל הסדר חשוב ויסודי, נצטווינו להעבירו בצורה הטובה ביותר. לכן גם נצטווינו לאכול בליל הסדר מצה, קורבן פסח ומרור, כדי שהילדים יבינו שמדובר בלילה מיוחד במינו, ויסתקרנו להבין ולשאול על משמעותו. כהמשך לכך תיקנו חכמים לשנות בכמה דברים מן ההרגלים הקבועים, כדי לעורר יותר את הילדים לתמוה ולשאול. כמו כן תיקנו חכמים נוסח 'מה נשתנה', שעל ידו הילדים יביעו את התמיהה על השוני שבלילה זה, ומתוך כך יספרו להם ביציאת מצרים. במקום שאין ילדים, ישאל אחד המבוגרים 'מה נשתנה'. גם יחיד שעושה את ליל הסדר לבדו צריך לפותחו בשאלת 'מה נשתנה'. 

כנגד ארבעה בנים דברה תורה כנגד ארבעה בנים דברה תורה משמעויות בהגדה ההכנות לסדר ארבע כוסות היין מצוות הֲסָבָה כרפס ונטילה חציית המצה האמצעית ושמירת האפיקומן ההגדה מצוות אכילת מצה מצוות אכילת מרור וכורך הסעודה האפיקומן סיום הסדר