מצווה לפתוח את הסדר בשאלה
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

כנגד ארבעה בנים דברה תורה

0.5 דק'

כנגד ארבעה בנים דברה תורה

האזן למושג:

המצווה לספר לילדים ביציאת מצרים מופיעה בתורה בארבעה סגנונות, כדי ללמדנו שיש לבאר את סיפור יציאת מצרים באופן המתאים לכל ילד לפי כישרונו ותכונותיו. כאשר הילד חכם, משיבים לו תשובה מפורטת ועמוקה. כאשר הילד מתריס נגד המורשת כדרך הרשעים, צריך להשיב לו בדברי ביטחון ואמונה, אולי ייכנסו הדברים לליבו. ואם הילד תם, יש לעורר את התפעלותו בסיפור הניסים הגדולים שעשה ה' לישראל ביציאת מצרים. ואם הילד אדיש ואינו יודע לשאול, צריך לעורר את התעניינותו על ידי המאכלים המיוחדים של ליל הסדר שממחישים את סיפור יציאת מצרים. 

משמעויות בהגדה משמעויות בהגדה ההכנות לסדר ארבע כוסות היין מצוות הֲסָבָה כרפס ונטילה חציית המצה האמצעית ושמירת האפיקומן ההגדה מצוות אכילת מצה מצוות אכילת מרור וכורך הסעודה האפיקומן סיום הסדר