מלכות יוון וגזרותיה
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

מרד החשמונאים

1 דק'

מרד החשמונאים

האזן למושג:

הלחץ החריף כנגד היהדות עורר את הזיק הנשמתי, וכשהגיעו היוונים לכפר מודיעין, וביקשו להכריח את מתתיהו בן יוחנן כהן גדול לעבוד עבודה זרה, קם מתתיהו והרג את היווני והמתייוון שאיתו. החידוש במעשהו היה, שבמקום להיהרג על קידוש השם כשאר החסידים, בחר להרוג את הצורר, ויחד עם בניו הרים את נס המרד ביוונים ובהתייוונות. המלחמה בהנהגת בנו יהודה היתה קשה. בגבורה ובכישרון, גברו החשמונאים על חֵילות היוונים. לאחר כשנתיים הצליחו לשחרר את ירושלים משלטון היוונים, וביום כ"ה כסלו ג' אלפים תקצ"ו (164-5 לפה"ס), החלו לטהר את המקדש ולהחזיר את עבודת הקורבנות לקדמותה. אז התרחש נס פך השמן. 

לאחר מכן, חזרו היוונים לארץ בכוחות גדולים וכבשו את ירושלים, והשליטו את הכהנים המתייוונים על המקדש. אך כדי שלא להחריף את המתח עם היהודים, ביטלו את גזירות השמד והתירו ליהודים לקיים את התורה ומצוותיה. אולם המרד כבר לא נפסק, החשמונאים המשיכו להילחם ביוונים ובהתייוונות. המלחמה ידעה עליות ומורדות, האחים החשמונאים שילבו גבורה, דיפלומטיה ותחבולות, עד שלאחר עשרות שנים זכינו לעצמאות מדינית. אמנם בחסות מסוימת של הממלכות הגדולות, בתחילה היווניות ואחר כך רומא. אולם בכל זאת השלטון בארץ התנהל על ידי יהודים ולמען היהודים. 

לכאורה נדמה, כי אילו היו היוונים מתאזרים בסבלנות, גם יהודה היתה מתייוונת לבסוף כמו שאר העמים. אולם יד ה' המסתתרת במהלכי הדורות הקשתה את ליבו של אנטיוכוס ויצרה את העימות, ומתוך כך נתגלו האמונה, מסירות הנפש והגבורה היהודית.

משברים בבית חשמונאי משברים בבית חשמונאי ההישגים הרוחניים לדורות האור שמאיר את החושך - תורה שבעל פה הודאה ושמחה מצוות הדלקת נרות חנוכה הנרות מקום ההדלקה זמן ההדלקה הדלקה בבית כנסת ובמקומות ציבוריים ט"ו בשבט ראש השנה לאילנות