הדלקה בבית כנסת ובמקומות ציבוריים זמן ההדלקה מקום ההדלקה הנרות מצוות הדלקת נרות חנוכה הודאה ושמחה האור שמאיר את החושך - תורה שבעל פה ההישגים הרוחניים לדורות משברים בבית חשמונאי מרד החשמונאים מלכות יוון וגזרותיה
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

ט"ו בשבט ראש השנה לאילנות

0.5 דק'

ט"ו בשבט ראש השנה לאילנות

האזן למושג:

ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות, שאז שיאו של החורף עבר והעצים מתחילים לצמוח, ויש לכך השלכות הלכתיות לעניין מניין שנות ערלה ושנות תרומות ומעשרות. 

נוהגים מעט חגיגיות בט"ו בשבט, שאין אומרים בו תחנון ואין מקיימים בו הספדים. ויש נוהגים לאכול בט"ו בשבט מפירות ארץ ישראל, כדי להודות לה' על הארץ הטובה ועל פירותיה.