- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

מצוות החג ומנהגיו

1 דק'

מצוות החג ומנהגיו

האזן למושג:

שמחת חג השבועות גדולה ומיוחדת, וצריכה לבוא לידי ביטוי בסעודות טובות במיוחד, מפני שהוא "יום שניתנה בו תורה", ועל ידי התורה אנחנו יכולים לתקן את הנשמה והגוף כאחד, ועמהם את כל מרכיבי החיים. 

לימוד ליל שבועות: יש נוהגים ללמוד תורה במשך כל ליל חג השבועות, כדי לבטא את האהבה והדבקות בתורה. 

מגילת רות: נוהגים לקרוא מגילת רות בחג השבועות. רות המואבייה באה ממשפחה עשירה, וכשהחליטה להצטרף לחמותה ולהתגייר - נעשתה ענייה. ונתקיימו בה דברי המשנה: "כל המקיים את התורה מעוני סופו לקיימה מעושר", שזכתה לראות את צאצאיה דוד ושלמה, יושבים על כיסא מלכות ישראל. וכיוון שהיא מבטאת את מעלת התורה, ראוי לקוראה בחג השבועות. בנוסף, גמילות חסדים שהיא יסוד התורה היא הציר המרכזי של מגילת רות. בתחילה עשתה רות חסד גדול, שעזבה את עמה ומולדתה, כדי שלא להשאיר את נעמי חמותה שכולה וגלמודה. לאחר מכן עשתה חסד עם בועז, שהיה זקן ממנה ורצתה להינשא לו וללדת לו ילד. ואף בועז שהיה מיוחס שבישראל והסכים להתחתן עם גיורת שבאה מרחוק - עשה עימה חסד גדול. בזכות החסדים הללו זכו כולם להיגאל, ונולדה שושלת מלכות בית דוד. בנוסף, בחג השבועות נסתלק דוד המלך. 

גם הגיור קשור לחג השבועות, שבמעמד הר סיני קיבלו ישראל את התורה ובכך התגיירו, וכל גר מקיים מעֵין מעמד הר סיני, בעת שהוא מקבל על עצמו תורה ומצוות בפני בית הדין. כמו כן, המשפט המופלא שאמרה רות לחמותה כאשר ביקשה להתגייר: "עַמֵּךְ עַמִּי וֵאלוֹהַיִךְ אֱלוֹהָי" (רות א, טז), הוא יסוד הגיור.

מאכלי חלב ודבש: רבים נוהגים לאכול בחג השבועות מאכלי חלב ודבש. טעם המנהג, לרמוז לתורה שנמשלה לדבש וחלב, שנאמר (שיר השירים ד, יא): "דְּבַשׁ וְחָלָב תַּחַת לְשׁוֹנֵךְ". אמרו חכמים, שבזכות שאמרו ישראל (שמות כד, ז): "כֹּל אֲשֶׁר דִּבֶּר ה' נַעֲשֶׂה וְנִשְׁמָע" (ראו לעיל ב, טו), זכו שיהיו דברי התורה מתוקים בפיהם כדבש וחלב, וכדי להזכיר את מתיקותה וחביבותה של התורה, נוהגים לאכול בחג השבועות עוגות חלב טעימות ומתוקות ומאכלים מתוקים בדבש.