- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

שמות החג ויסודותיו

0.5 דק'

שמות החג ויסודותיו

האזן למושג:

שלושה שמות לחג: א) חג הסוכות, על שם מצוות הסוכה. ב) חג האסיף, שבו מסיימים לאסוף את יבול השנה. ג) פעמים שהוא נקרא 'החָג', מפני שהוא השמח והחגיגי שבחגים. 

שלוש מצוות ישנן בחג הסוכות: א) קדושת החג שבאה לידי ביטוי במצוות השביתה ממלאכת עבודה ביום הראשון והשמיני שהם ימים טובים, ושביתה חלקית בחול המועד. ב) מצוות הסוכה. ג) מצוות ארבעת המינים.

חג האסיף והשמחה חג האסיף והשמחה מצוות הסוכה - דירת ארעי טעמי הסוכה זכר לענני הכבוד וההשגחה האלוהית הסוכה - אור מקיף ישראל ואומות העולם מנהג האושפיזין סכך כשר מדיני הסוכה כלל מצוות הישיבה בסוכה מצוות האכילה בסוכה מצטער פטור מהסוכה שינה בסוכה ארבעת המינים ואחדות ישראל דיני המצווה כללי כשרות ארבעת המינים סדר נטילת הלולב וברכתו הושענא רבה שמיני עצרת שמחת תורה