חג האסיף והשמחה
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

מצוות הסוכה - דירת ארעי

1 דק'

מצוות הסוכה - דירת ארעי

האזן למושג:

מצווה לשבת בסוכה במשך שבעת ימי חג הסוכות, שנאמר: "בַּסֻּכֹּת תֵּשְׁבוּ שִׁבְעַת יָמִים" (ויקרא כג, מב). סוכה היא דירת ארעי. שני תנאים צריכים להתקיים בסוכה כדי שתחשב 'דירת ארעי': א) שתהיה ראויה לדירה, ב) שתהיה ארעית. לפיכך, אם הסוכה היתה נמוכה מעשרה טפחים (כ-80 ס"מ), או שרוחבה פחות משבעה טפחים (כ-56 ס"מ) - פסולה, הואיל ואינה ראויה כלל לדירה. מנגד, אם הניחו על הסכך קרשים כדרך שרגילים לעשות תקרה קבועה לבית עץ - פסולה, הואיל והיא דירת קבע. 

הסכך הוא שצריך להיות ארעי אבל הדפנות יכולות להיות קבועות. לכן מותר להסיר את תקרת הבית ולהניח במקומה סכך. כיוון שהסוכה דירת ארעי, אפשר להקימה על רכב או ספינה, והיא כשרה גם בעת הנסיעה.

סוכה שיש לה שלוש דפנות כשרה, אמנם טוב לבנות סוכה מהודרת בעלת ארבע דפנות שלמות, ולעשות לה פתח שאפשר לסוגרו, כדי שתהיה נוחה ומוגנת משמש ורוחות. אולם בשעת הצורך אפשר להשתמש בדפנות פלסטיק או זכוכית שהשמש עוברת דרכם, או בד דק שאינו מגן מהקור. ואפילו גדר רשת שהרוח עוברת דרכה כשרה לדופן.

הסוכה צריכה לעמוד תחת כיפת השמיים, כדי שהסכך יסוכך על היושב בה ולא דבר אחר. לפיכך, העושה סוכתו תחת תקרת הבית או תחת האילן - סוכתו פסולה. אם ענפי העץ שמעל הסכך דלילים מאוד וסכך הסוכה סמיך, עד שגם אם יסירו את חלקי הסכך שכנגד ענפי העץ עדיין צילו של הסכך הנותר יהיה מרובה מחמתו, הסוכה כשרה.

טעמי הסוכה טעמי הסוכה זכר לענני הכבוד וההשגחה האלוהית הסוכה - אור מקיף ישראל ואומות העולם מנהג האושפיזין סכך כשר מדיני הסוכה כלל מצוות הישיבה בסוכה מצוות האכילה בסוכה מצטער פטור מהסוכה שינה בסוכה ארבעת המינים ואחדות ישראל דיני המצווה כללי כשרות ארבעת המינים סדר נטילת הלולב וברכתו הושענא רבה שמיני עצרת שמחת תורה