- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

חג האסיף והשמחה

1 דק'

חג האסיף והשמחה

האזן למושג:

שלושת הרגלים קשורים לעונה החקלאית שבה הם חלים, ולכן שמחת חג הסוכות, שנקרא גם 'חג האסיף', גדולה במיוחד, שבו מסיימים לאסוף את יבול השנה כולה. התהליך החקלאי משקף את התהליך הרוחני. כמו שחג הסוכות הוא זמן של סיום אסיף התבואה והפירות, כך מבחינה רוחנית, הוא זמן של איסוף הפירות הרוחניים של כל השנה. הרי שחג הסוכות הוא במידה רבה 'מסיבת הסיום' של השנה.

שני מעגלים מסתיימים בסוכות: המעגל הארוך, הוא מעגל שלושת הרגלים, שתואם את מחזור העונות החקלאיות. בכל חורף התהליך מתחיל מחדש בזריעה ובהכנה, באביב הצמיחה פורצת, ואז אנו זוכים לחג הפסח, שבו התגלתה סגולת ישראל. לאחר מכן בחג השבועות משלימים את קציר התבואה שממנה עיקר מאכלו של האדם, ואז אנו זוכים לקלוט את אור התורה. ותהליך קטיף הפירות הולך ונמשך כל הקיץ, עד השלמתו בחג הסוכות. הרי שכל הפירות הגשמיים והרוחניים של השנה הולכים ומתקבצים בחג הסוכות, ועל כן שמחתו יתרה. 

המעגל הקצר קשור לתהליך התשובה והכפרה שאנו עוברים בימים הנוראים. יחד עם כל הדברים הטובים שעשינו במשך השנה, אדם מטבעו גם עלול לחטוא, וכדי להשלים את השנה, עלינו לשוב בתשובה בעשרת ימי התשובה שמראש השנה ועד יום הכיפורים, ולהתנקות מהרע שדבק בנו. בזכות כך, הטוב שקלטנו במשך השנה נותר זך, ואנו יכולים לשמוח בו בחג האסיף שמחה כפולה.

מצוות הסוכה - דירת ארעי מצוות הסוכה - דירת ארעי טעמי הסוכה זכר לענני הכבוד וההשגחה האלוהית הסוכה - אור מקיף ישראל ואומות העולם מנהג האושפיזין סכך כשר מדיני הסוכה כלל מצוות הישיבה בסוכה מצוות האכילה בסוכה מצטער פטור מהסוכה שינה בסוכה ארבעת המינים ואחדות ישראל דיני המצווה כללי כשרות ארבעת המינים סדר נטילת הלולב וברכתו הושענא רבה שמיני עצרת שמחת תורה