טעמי הסוכה מצוות הסוכה - דירת ארעי חג האסיף והשמחה
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

זכר לענני הכבוד וההשגחה האלוהית

0.5 דק'

זכר לענני הכבוד וההשגחה האלוהית

האזן למושג:

הישיבה בסוכה נועדה לקשר אותנו אל ענני הכבוד שפרשׂ ה' עלינו בשנות נדודינו במדבר, שנאמר: "וַעֲנַן ה' עֲלֵיהֶם יוֹמָם בְּנָסְעָם מִן הַמַּחֲנֶה" (במדבר י, לד). בענני הכבוד היה ביטוי לאהבת ה' אותנו, שבנוסף לכך שסיפק את צרכינו במדבר ארבעים שנה, גם השרה שכינתו עלינו, ופרש עלינו את ענני כבודו, לסוכך ולהגן עלינו. יש בענן ה' גילוי והסתר, מצד אחד הוא מבטא את גילוי השכינה, ומנגד הוא מסתיר את ההארה הגדולה כדי שנוכל לקלוט את ההארה האלוהית בהדרגה כפי יכולתנו. גם הסכך של הסוכה רומז לכך, הוא מגן עלינו מפני רוב האור והקרינה של השמש, אבל אינו אטום לגמרי, כדי שנוכל ליהנות מהאור. וכך מבחינה רוחנית, על ידי הסוכה אנחנו יכולים לקלוט את האמונה באופן המתאים לנו. 

הסוכה - אור מקיף הסוכה - אור מקיף ישראל ואומות העולם מנהג האושפיזין סכך כשר מדיני הסוכה כלל מצוות הישיבה בסוכה מצוות האכילה בסוכה מצטער פטור מהסוכה שינה בסוכה ארבעת המינים ואחדות ישראל דיני המצווה כללי כשרות ארבעת המינים סדר נטילת הלולב וברכתו הושענא רבה שמיני עצרת שמחת תורה