מיחם של שבת השימוש בפלטה של שבת מלאכת בישול הקדמה למלאכות הכנת המזון כללי המלאכות מהתורה ומדברי חכמים יסוד איסורי התורה ותקנות חכמים ל"ט מלאכות שביתה ממלאכת הַמִּשְׁכָּן
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

מלאכת בורר

1 דק'

האזן למושג:

ארבע מלאכות עוסקות בהפרדת אוכל מפסולת: דש, זורה, בורר ומרקד (מנפה), ושמם הכללי 'בורר'. אפשר ללמוד מכך עד כמה פעולת הבירור מרכזית בחיינו. העולם כולו מבולבל ומעורבב, והיכולת להפריד את החלקים הטובים מהרעים, מאפשרת לאדם לפתח את העולם ולשכללו. מלאכות אלו רומזות גם לעבודת הנפש של האדם, כי גם מבחינה ערכית העולם מבולבל ומעורב, ותפקידנו להבדיל בין הטוב לרע. אילו הטוב היה נמצא בצד אחד והרע בצד האחר, היה קל לבחור בטוב. הבעיה שגם בתוך הטוב יש רע, וגם בתוך הרע יש טוב. דבר שהוא רע במקום אחד, נחשב לטוב במקום אחר. האתגר הגדול שהציב ה' בפני האדם, שיברר את הטוב מהרע ויעמיד כל דבר במקומו, ויתקן בכך את העולם. בימות החול אנו צריכים לעסוק במלאכה המורכבת של ברירת הרע מהטוב, הדורשת התעסקות בפסולת וברע שבעולם. אולם בשבת עלינו להתמקד בצד הפנימי הטוב של המציאות, להתענג בו ולהתקשר אל יסודות האמונה. מכוח הקדושה והאמונה שנקלוט בשבת, נוכל להבחין בימות החול בין הטוב והרע, ולעסוק במלאכת הבירור הנדרשת לתיקון העולם.

מלאכות הבירור הגדולות נעשות בשדה, בהוצאת העפר והפסולת שהתערבו בחיטים וכיוצא בזה. אולם גם בבית צריכים להיזהר ממלאכות אלו. הכלל הוא: דרך אכילה מותר, ודרך מלאכה אסור. למשל, האוכל דגים או בשר שיש בהם עצמות, רשאי להוציא את העצמות כפי שהוא רגיל תמיד, כי כך היא דרך אכילת דגים ובשר. וכן מי שיש לו בוטנים מעורבים בשברי קליפות, רשאי ליטול הרבה בוטנים מתוך הקליפות, ולאוכלם. אבל אם יעשה זאת לצורך ארוחה שתתקיים עוד שעה, ייחשב כבורר. כמו כן אם יברור בעזרת כלי שנועד לסינון, יעבור על איסור.

סחיטת פירות: אסור לסחוט פרי כדי לעשות מיץ, שהסחיטה מפרידה את הנוזל מהאוכל. אמנם מותר לסחוט פרי לתוך תבשיל כדי להוסיף בו טעם, או לסחוט לימון על דג, מפני שסחיטה כזו אינה יוצרת משקה, אלא מוציאה את המיץ ממאכל אחד למאכל אחר.

מלאכת טוחן מלאכת טוחן מלאכת לש הטיפול בגוף איפור הפנים מים חמים מדוד חשמלי ודוד שמש רחצה בשבת כיבוס תופר, מדביק, קושר וקורע מלאכת הַבְעָרָה חשמל מכשירים חשמליים מלאכות בבית ובכלים כתיבה ומחיקה וצביעה מלאכות בצומח מלאכות בבעלי חיים מלאכת הוצאה ורשויות שבת תחום שבת