שביתה ממלאכת הַמִּשְׁכָּן
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

ל"ט מלאכות

0.5 דק'

ל"ט מלאכות

האזן למושג:

חשבון המלאכות שנעשו במשכן הוא ל"ט (39). מלאכות אלו נקראות 'אבות מלאכות', וכל המלאכות הדומות להן נקראות 'תולדות'. אמנם למעשה אין הבדל בין אבות ותולדות, וכל מלאכה שיש בה יצירה חדשה אסורה מהתורה. מתוך ל"ט המלאכות, אחת עשרה מלאכות עוסקות בהכנת מאכלים: א) זורע, ב) חורש, ג) קוצר, ד) מְעַמֵּר, ה) דש, ו) זורה, ז) בורר, ח) טוחן, ט) מרקד, י) לש, יא) אופה. שלוש עשרה מלאכות בהכנת בגדים: יב) גוזז צמר, יג) מלבן, יד) מנפץ, טו) צובע, טז) טווה, יז) מֵסֵךְ, יח) עושה שני בתי נירים, יט) אורג שני חוטים, כ) פוצע שני חוטים, כא) קושר, כב) מתיר, כג) תופר שתי תפירות, כד) קורע על מנת לתפור שתי תפירות. שבע מלאכות בבעלי חיים: כה) צד, כו) שוחט, כז) מפשיט, כח) מולח-מעבד, כט) משרטט, ל) ממחק, לא) מחתך. ושאר המלאכות עוסקות בכתיבה, בנייה ושאר צורכי האדם: לב) כותב שתי אותיות, לג) מוחק על מנת לכתוב שתי אותיות, לד) בונה, לה) סותר, לו) מכבה, לז) מבעיר, לח) מכה בפטיש, לט) מוציא מרשות לרשות. 

יסוד איסורי התורה ותקנות חכמים יסוד איסורי התורה ותקנות חכמים כללי המלאכות מהתורה ומדברי חכמים הקדמה למלאכות הכנת המזון מלאכת בישול השימוש בפלטה של שבת מיחם של שבת מלאכת בורר מלאכת טוחן מלאכת לש הטיפול בגוף איפור הפנים מים חמים מדוד חשמלי ודוד שמש רחצה בשבת כיבוס תופר, מדביק, קושר וקורע מלאכת הַבְעָרָה חשמל מכשירים חשמליים מלאכות בבית ובכלים כתיבה ומחיקה וצביעה מלאכות בצומח מלאכות בבעלי חיים מלאכת הוצאה ורשויות שבת תחום שבת