מלאכות בבית ובכלים מכשירים חשמליים חשמל מלאכת הַבְעָרָה תופר, מדביק, קושר וקורע כיבוס רחצה בשבת מים חמים מדוד חשמלי ודוד שמש איפור הפנים הטיפול בגוף מלאכת לש מלאכת טוחן מלאכת בורר מיחם של שבת השימוש בפלטה של שבת מלאכת בישול הקדמה למלאכות הכנת המזון כללי המלאכות מהתורה ומדברי חכמים יסוד איסורי התורה ותקנות חכמים ל"ט מלאכות שביתה ממלאכת הַמִּשְׁכָּן
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

כתיבה ומחיקה וצביעה

0.5 דק'

כתיבה ומחיקה וצביעה

האזן למושג:

מלאכת כתיבה האסורה בשבת היא מלאכה המביעה רעיון באופן מדויק כדי שלא יישכח, על ידי אותיות או מספרים או צורה בעלת משמעות. לכאורה נראה שהכתיבה היא מלאכה קלה שאין בה ממש, אולם היא התשתית להתפתחותו של האדם, מפני שבלעדיה יתקשה לזכור בדייקנות את הדברים המורכבים, ויאבד את יכולתו לשחזר מידע שצבר. כדי שהמידע יהיה מדויק, צריך לפעמים למחוק אותיות מוטעות על מנת לכתוב במקומן את האותיות הנכונות או לתקן את המילה, וזו היא מלאכת מוחק. גם כתיבה על ידי חותמת נחשבת כתיבה. וכן הפעלת מכונת הדפסה או העתקה. כמו כן אסור להקליד אותיות במחשב או לשומרן בזיכרון, וכן אסור לצלם תמונות או להקליט קולות. 

מלאכת צובע היא מלאכה שנועדה ליופי. כלומר, רישום של צורה בעלת משמעות על נייר או קיר היא כתיבה, וצביעתה כדי לייפותה היא צביעה. איסור צביעה חל גם על צביעת קירות, ארונות, כלים, בדים, בגדים ונעליים. מותר לנגב דם ולכלוך בתחבושת או ממחטת נייר, מפני שפעולה זו לא נועדה לצבוע את הנייר אלא לנקות את הלכלוך.

מלאכות בצומח מלאכות בצומח מלאכות בבעלי חיים מלאכת הוצאה ורשויות שבת תחום שבת