ל"ט מלאכות שביתה ממלאכת הַמִּשְׁכָּן
- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

יסוד איסורי התורה ותקנות חכמים

0.5 דק'

יסוד איסורי התורה ותקנות חכמים

האזן למושג:

כלל ההגבלות והאיסורים שבשבת כלולים בשתי מצוות מהתורה: א) שלושים ותשע המלאכות, שהן מלאכות שיוצרות דברים חדשים. ב) מצווה כללית לקדש את יום השבת ולשבות בו מענייני חול, גם כשבפועל אין מבצעים אחת משלושים ותשע המלאכות. 

דברי התורה שבכתב נועדו להגדרת העקרונות, וציוותה התורה את חכמי ישראל לקבוע סייגים ותקנות כדי לבצר את מצווֹת התורה ולתת להן צביון מלא. בכל סייגי השבת ותקנותיה קיימות שתי מגמות: א) להעמיד גדר כדי שלא ייכשלו באיסור מלאכה. ב) לשמור על צביון השבת כיום קדושה ומנוחה. במקרים דחוקים התירו חכמים לעבור על הסייגים שקבעו.

כללי המלאכות מהתורה ומדברי חכמים כללי המלאכות מהתורה ומדברי חכמים הקדמה למלאכות הכנת המזון מלאכת בישול השימוש בפלטה של שבת מיחם של שבת מלאכת בורר מלאכת טוחן מלאכת לש הטיפול בגוף איפור הפנים מים חמים מדוד חשמלי ודוד שמש רחצה בשבת כיבוס תופר, מדביק, קושר וקורע מלאכת הַבְעָרָה חשמל מכשירים חשמליים מלאכות בבית ובכלים כתיבה ומחיקה וצביעה מלאכות בצומח מלאכות בבעלי חיים מלאכת הוצאה ורשויות שבת תחום שבת