- - םידעומו תבש - םידעומו תבש - םידעומו תבש

המלאכות האסורות

איסור מלאכה בשבת, שביתה ממלאכת הַמִּשְׁכָּן, ל"ט מלאכות, יסוד איסורי התורה ותקנות חכמים, כללי המלאכות מהתורה ומדברי חכמים, הקדמה למלאכות הכנת המזון, מלאכת בישול, השימוש בפלטה של שבת, מיחם של שבת, מלאכת בורר, מלאכת טוחן, מלאכת לש, הטיפול בגוף, איפור הפנים, מים חמים מדוד חשמלי ודוד שמש, רחצה בשבת, כיבוס, תופר, מדביק, קושר וקורע, מלאכת הַבְעָרָה, חשמל, מכשירים חשמליים, מלאכות בבית ובכלים, כתיבה ומחיקה וצביעה, מלאכות בצומח, מלאכות בבעלי חיים, מלאכת הוצאה ורשויות שבת, תחום שבת

איסור מלאכה בשבת

שביתה ממלאכת הַמִּשְׁכָּן

ל"ט מלאכות

יסוד איסורי התורה ותקנות חכמים

כללי המלאכות מהתורה ומדברי חכמים

הקדמה למלאכות הכנת המזון

מלאכת בישול

השימוש בפלטה של שבת

מיחם של שבת

מלאכת בורר

מלאכת טוחן

מלאכת לש

הטיפול בגוף

איפור הפנים

מים חמים מדוד חשמלי ודוד שמש

רחצה בשבת

כיבוס

תופר, מדביק, קושר וקורע

מלאכת הַבְעָרָה

חשמל

מכשירים חשמליים

מלאכות בבית ובכלים

כתיבה ומחיקה וצביעה

מלאכות בצומח

מלאכות בבעלי חיים

מלאכת הוצאה ורשויות שבת

תחום שבת