ספר המסורת היהודית

אודות הספר

מגמת הספר לספר את סיפורה של 'המסורת היהודית', כמשקפת אידיאלים וערכים אלוהיים דרך ההלכה וההיסטוריה היהודית.

המחשבה הראשונה לכתוב ספר מעין זה התעוררה אצלי בעקבות דבריו של פרופ' מאיר בוזגלו במסגרת 'שיח שלום', אודות ערכה של המסורת היהודית והברכה הצפונה בהנגשתה ובהעצמתה, ותוך כך שמתי לב שאין ספר שמסכם ומבאר היטב את 'המסורת היהודית' על אמונתה, ערכיה והלכותיה. לאחר מכן קיבלתי פנייה מרבני מכוני הגיור ובראשם הרב חיים דרוקמן שליט"א, שאכתוב ספר שיתאר בשפה בהירה את עיקרי האמונה וההלכה של היהדות. כך, מתוך תחושת אחווה עמוקה לאחי בני עמי, שיוכלו להתוודע לאוצרות הרוח שבמסורת היהודית, ומתוך כבוד לחפצים להתגייר - התיישבתי לכתיבת ספר זה. במשך הכתיבה מצאתי את עצמי מתאמץ לכתוב את סיפורה של המסורת היהודית גם עבור שומרי המצוות שמעוניינים לראות את מושגי היסוד, המצוות וההלכות שהם מכירים כמכלול אחד, תוך שימת לב לעקרונות שעומדים בבסיסם, ומאידך, גם עבור הרואים את עצמם כחילונים שרוצים ללמוד אודות היהדות כפי שהיא.

למרות הצורך לתמצת את הדברים, השתדלתי לכותבם בדייקנות ובבהירות מרבית. הספר לא נועד לשדל את הקורא לחוות את אורח החיים הדתי והמסורתי, אלא להניח לפניו את תמצית אורחותיה ורעיונותיה של המסורת היהודית כפי שהיא, תוך תקווה שהרוצה ללומדה ברצינות ימצא שהיא נאה, מובנת ועמוקה. אין מטרתי בספר לנהל ויכוחים והתנצחויות עם בעלי דעות ועמדות אחרות או לחילופין לרַצותם. יחד עם זאת, אינני מתעלם מהאתגרים שניצבים לפתחנו בתחום המוסר, התרבות ויחסי ישראל והעמים.

פעמים רבות, כשמנסים לתאר את המסורת היהודית, שמים דגש על המצוות שבין אדם למקום בתוספת נופך פולקלוריסטי של מנהגים שונים. אולם מצד האמת, המצוות שבין אדם לחברו, למשפחתו ולעמו - קודמות, ואין מדובר רק במנהגים, אלא בעקרונות מכוננים של צדקה ומשפט, חסד ודין, אהבה ורחמים. לפיכך, כדי לספר את הסיפור האמיתי, הונח הדגש הראוי למצוות שבין אדם לחברו ובין אדם למשפחתו, ובין יהודי לעמו. על כן הפתיחה עוסקת בחזון של עם ישראל ובסיפור תולדותיו עד מתן תורה, ומיד לאחר מכן תיאור היסודות החשובים שבין אדם לחברו וערכי המשפחה ומצוותיה. בכך נשלם השליש הראשון של הספר. בשליש השני מבוארת משמעות האמונה, התורה, מקומם המרכזי של העם, הארץ והמקדש, וכהמשך לכך הלכות בית הכנסת, התפילה והברכות, חוקי הכשרות וכיוצא בהם. השליש האחרון של הספר עוסק בשבתות, חגים וצומות, שבהם משתקפים מכלול ערכי האמונה והיחסים שבין אדם לחברו ומשפחתו ועמו, ומעל הכל לאלוהיו. אם כן, סדר הפרקים בספר אינו מקרי אלא משקף תפישת עולם.

בתוך הספר הובאו מקורות לפסוקי התנ"ך בלבד, בסוף הספר יובאו מקורות  להלכות ולדברי חכמים שהוזכרו לפי סדר הפרקים והסעיפים. כיוון שלא יכולתי לכלול בספר תמציתי זה את כל ההלכות ופרטיהן, נוספו בציוני המקורות שבסוף הספר הפניות לסדרת ספרי 'פניני הלכה', בהם יוכל הקורא להרחיב את ידיעותיו.

אוֹחִילָה לָאֵל, אֲחַלֶּה פָנָיו, אֶשְׁאֲלָה מִמֶּנּוּ מַעֲנֵה לָשׁוֹן. אֲשֶׁר בִּקְהַל עָם אָשִׁיר עֻזּוֹ, אַבִּיעָה רְנָנוֹת בְּעַד מִפְעָלָיו. לְאָדָם מַעַרְכֵי לֵב וּמֵה' מַעֲנֵה לָשׁוֹן. אֲדֹנָי שְׂפָתַי תִּפְתָּח וּפִי יַגִּיד תְּהִלָּתֶךָ. יִהְיוּ לְרָצוֹן אִמְרֵי פִי וְהֶגְיוֹן לִבִּי לְפָנֶיךָ ה' צוּרִי וְגוֹאֲלִי. יהי רצון שיתקבלו דבריי ברוח טובה ונכונה בלב אחי ואחיותיי ויוסיפו להם ולעולם אמונה, טובה וברכה.

 

אליעזר מלמד

קיץ תש''פ

תמונת הספר המסורת היהודית מהחזית
לרכישה מחיר: 69 98 ₪