על המחבר

הרב אליעזר מלמד שליט"א, מבכירי הרבנים בציונות הדתית ומחבר סדרת ספרי ההלכה הפופולרית 'פניני הלכה'. הרב מלמד מכהן כראש הישיבה ורב הישוב הר ברכה שבשומרון.

הרב הינו בוגר ישיבה לצעירים ו'מרכז הרב' ובנו של הרב זלמן ברוך מלמד שליט"א, ראש ישיבת בית אל, מתלמידיו המובהקים של הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל.

בחזונו מבקש הרב, לבסס את ההלכה בעם ישראל כגשר בין המוסר האלוקי לחיי המעשה, כדרך לתיקון עולם במלכות ש-די. לשם כך פועל הרב להפגיש את הציבור הדתי לגווניו השונים עם ההלכה ולחבב תחום זה על הלומדים.

כהונתו כרב הישוב וכראש הישיבה, ייצרו איחוד מיוחד בין בית המדרש לחיי המעשה. שילוב זה מאפשר לפתח ולשכלל דרך של תורה ועבודה ולהציב בישוב דגם של ציבור תורני-אידיאליסט המקפיד על לימוד תורה וקיום מצוות, יחד עם מעורבות דומיננטית בשדה הלאומי, החברתי, הכלכלי, הביטחוני והחינוכי.
בתוך כך, מהווה הישיבה מוקד להעמקה בחזון ולפיתוח הרעיונות והתוויות הדרך, ומגדלת תלמידי חכמים ואנשי מעשה המשתלבים באתגרים הנובעים מכך.

על אף, שאת רוב זמנו מקדיש הרב ללימוד וכתיבה, הרב פועל גם בזירה הציבורית. בין פעולותיו:

  1. הקמת ועד רבני יש"ע, בו שימש כמזכירה הראשון והוציא כ-35 גיליונות שעסקו בליבון שאלות בוערות שעמדו על הפרק לצד בירור סוגיות יסוד ציבוריות ולאומיות.
  2. שותפותו בהקמת תחנת הרדיו 'ערוץ 7', בה הגיש פינות הלכה שזכו לאחוזי האזנה גבוהים והביאו את דבר ה' לרבבות בתים בישראל. פינות ההלכה היו אבן הפינה לכרכים הראשונים בסדרת 'פניני הלכה'.
  3. טורו השבועי 'רביבים' המתפרסם בעיתון 'בשבע', העוסק בסוגיות אקטואליות ובחיבור בין ההלכה והחיים. הטור משמש כמצפן תורני הלכתי לרבבות קוראים המוצאים בו קול בהיר ומרענן.