ממזר איסורי לא תנאף
- - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ

פסולי חיתון

1 דק'

פסולי חיתון

האזן למושג:

בנוסף לאיסור נישואין עם ממזר, לכל אדם ישנם אנשים שאסורים עליו בנישואין, והן קרובות משפחה מדרגה ראשונה האסורים מצד גילוי עריות במשפחה. כמו כן אסור לאדם להתחתן עם דודתו, אבל לדוד מותר להתחתן עם אחייניתו. אשת איש שזנתה ברצון עם איש אחר, אסורה מעתה על בעלה ועליהם להתגרש, וכמו כן אסור לה להתחתן עם האיש שעימו זנתה ובעטיו נאסרה על בעלה. דינים אלו מורכבים, ולעיתים יש אפשרות למצוא פתח להיתר. 

איסור חמור ליהודייה להינשא לנוכרי, או ליהודי לשאת נוכרייה, כי מעבר לכך שהם פסולי חיתון, יש בכך גם חשש התבוללות. אם נולדו מיחסים אלו ילדים, דינם כדין האם: אם האם יהודייה - יהודים, ואם נוכרייה - נוכרים. אמנם אם ירצו להתקשר לעם ישראל, כיוון שאביהם יהודי, מעודדים אותם להתגייר. 

לכהנים זכרים יש הגבלות נוספות, מפני שהוקדשו לעבודת בית המקדש. אסור להם להתחתן עם: גיורת, גרושה, חלוצה (שעברה חליצה), חללה, וזונה, היינו יהודייה שזנתה עם גוי או ניאפה עם קרובים מדרגה ראשונה. חללה היא בת של 'חלל', היינו בת של כהן שחילל את קדושתו והוליד אותה עם אשה שאסורה עליו. וכך נמשך הדין עד סוף כל הדורות, שכל בת הנולדת לחלל אסורה לכהן. לבנות כהן אין הגבלות, אלא כל שכשר לנישואין עם בת ישראל כשר לנישואין עם בת כהן.

הלכות צניעות הלכות צניעות 'לא ילבש' - שמירת הזהות המינית איסור ייחוד התחייבות הנישואין השינויים ההלכתיים בדיני הנישואין חיובי הנישואין אז והיום גירושין סוטה תהליך הגירושין עילות הגירושין עגונה כפיית גט הדינים שבהם מעמד האשה חלש ערכי המשפחה