איסורי לא תנאף
- - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ

ממזר

0.5 דק'

ממזר

האזן למושג:

אם נולד ילד מניאוף, כמו מאשת איש עם אדם אחר או גילוי עריות במשפחה, הילד נחשב ממזר. מעמדו של הממזר ככל אדם מישראל, ואם יגדל ויהיה צדיק ותלמיד חכם, מעמדו יהיה גבוה ממעמדו של כהן גדול שלא הגיע לרמתו התורנית. אולם גזירה נוראה אחת ישנה על הממזרים, שאסור להם להתחתן עם בן או בת ישראל. ואם התחתנו והולידו ילד, גם הוא יהיה ממזר. אמנם עם ממזרים או עם גרים מותר להם להתחתן, אבל הילד שייוולד להם יהיה גם הוא ממזר. הלכה זו היא מן הקשות והכואבות שבתורה, ואף שחוקי האלוהים גבוהים מהשגתנו, ולעולם לא נוכל להבין את מלֹא משמעותם, אי אפשר שלא להכיר בתועלת הגדולה של גזירה נוראה זו לשמירת קדושת הנישואין ומוסד המשפחה. במקרים מסוימים, בית הדין מצליח למצוא היתר לטהר ממזרים, לפיכך, אל לאדם להחליט בעניין חמור זה בלא התייעצות מעמיקה עם דיין מומחה. 

פסולי חיתון פסולי חיתון הלכות צניעות 'לא ילבש' - שמירת הזהות המינית איסור ייחוד התחייבות הנישואין השינויים ההלכתיים בדיני הנישואין חיובי הנישואין אז והיום גירושין סוטה תהליך הגירושין עילות הגירושין עגונה כפיית גט הדינים שבהם מעמד האשה חלש ערכי המשפחה