- - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ

יצר הניאוף

0.5 דק'

יצר הניאוף

האזן למושג:

השורש של יצר הטוב ויצר הרע הוא אחד, ונתן ה' בידינו את הבחירה להטותו לטובה או לרעה. ככל שמדובר ביצר גדול וחשוב יותר, כך כוחות הטוב והרע שבו גדולים יותר. התשוקה שבין איש לאשה היא הגדולה והחשובה שבתשוקות. היא יכולה להתגלות בקדושה ובאהבה, כיצר טוב שמעצים את השמחה שבין האיש לאשתו, וממשיך חיים לדור הבא. והיא יכולה להתגלות בטומאה ובהשחתה, כיצר רע שהורס משפחות בחטא הניאוף ומשפיל את האדם עד שאול תחתיות. מפני חשיבותו וחומרתו, איסור לֹא תִּנְאָף הוא אחד מעשרת הדיברות.

איסורי לא תנאף איסורי לא תנאף ממזר פסולי חיתון הלכות צניעות 'לא ילבש' - שמירת הזהות המינית איסור ייחוד התחייבות הנישואין השינויים ההלכתיים בדיני הנישואין חיובי הנישואין אז והיום גירושין סוטה תהליך הגירושין עילות הגירושין עגונה כפיית גט הדינים שבהם מעמד האשה חלש ערכי המשפחה