ד - מעלת המצווה וכוונות בקיומה המצווה הקבועה ומה שנוסף לה מצוות עונה (יחסי אישות)
- - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ

קשיים בקיום המצווה

0.5 דק'

קשיים בקיום המצווה

האזן למושג:

כיוון שהנישואין באים לידי ביטוי במצוות עונה, כאשר אחד מבני הזוג אינו מוכן לקיים את המצווה כהלכתה, הצד השני רשאי לתבוע גירושין, ואם הדבר חוזר ונשנה פעמים רבות, מומלץ להתגרש. לפיכך כאשר יש קשיים גופניים או נפשיים בקיום החיבור, חובה לפנות לעזרה, לרב או ליועץ או לרופא, הכל לפי טיב הבעיה וחומרתה. גם כאשר מצליחים לקיים את החיבור אלא שאין מצליחים לשמוח בו כראוי, ראוי לעשות הכל כדי לפתור את הבעיה ולקיים את המצווה כראוי, בעונג ובשמחה. 

אמנם יש מקרים קשים, שמסיבות שונות, נפשיות או גופניות, למרות הייעוץ והמאמץ למצוא פתרון, צד אחד אינו מצליח לשמוח במצווה. אם זו האשה, כל זמן שמתוך אהבתה הכללית לבעלה היא מסכימה לקיים את החיבור בעונות הקבועות, ניתן לקיים את הנישואין. ואם זה האיש, המצב יותר מורכב, שכן אם אינו מצליח לקיים בפועל את החיבור, זכותה של האשה לתבוע גירושין, אלא שאם היא אוהבת אותו, זכותה להחליט להמשיך לחיות עמו. ועליו להשתדל לשמח אותה ככל יכולתו.

פרו ורבו פרו ורבו גדרי המצווה אמצעי מניעה בני זוג שלא זכו לילדים נחמת חשוכי ילדים