המצווה הקבועה ומה שנוסף לה מצוות עונה (יחסי אישות)
- - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ

ד - מעלת המצווה וכוונות בקיומה

0.5 דק'

ד - מעלת המצווה וכוונות בקיומה

האזן למושג:

בשעה שבני הזוג מתייחדים בשמחה ובאהבה, הם מתקשרים לשורש החיים, וניצוץ אלוהי שורה ביניהם, והעולם כולו מתברך בשמחה ובחיים. לפיכך, אמרו חכמים, שראוי לאדם לקדש עצמו לקראת המצווה. כלומר, יחשוב כיצד לשמח את בת זוגו, וישים את טובתה ושמחתה לפני טובתו ושמחתו. וכן האשה תחשוב כיצד לשמח את בן זוגה, ותשים את טובתו ושמחתו לפני טובתה ושמחתה. וככל שהם זוכים לשמוח יותר ביחד, כך הם מקיימים את המצווה במעלה גדולה יותר. ישנן עוד הלכות והדרכות לקיום המצווה, כמו ההדרכה להרבות במחמאות, ולשמור על הכבוד והדאגה לבן ולבת הזוג בכל תחומי החיים.

קשיים בקיום המצווה קשיים בקיום המצווה פרו ורבו גדרי המצווה אמצעי מניעה בני זוג שלא זכו לילדים נחמת חשוכי ילדים