- - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ

תהליך הטהרה

0.5 דק'

תהליך הטהרה

האזן למושג:

תהליך הטהרה מאיסור הנידה מורכב משלושה שלבים: א) 'הפסק טהרה', ב) שבעה ימים נקיים שבהם לא תראה דם, ג) טבילה.

בדרך כלל, המועד הראשון האפשרי לתחילת שבעת הימים הנקיים הוא לאחר ארבעה ימים מתחילת הדימום, כך שזמן האיסור הוא אחד עשר יום, ארבעה ימים של זמן הדימום, ושבעה ימים נקיים. פעמים רבות, דימום המחזור נמשך חמישה או שישה או שבעה ימים, ואזי ימי האיסור מתארכים. כאשר משך הדימום קצר ונפסק לגמרי לאחר יום או יומיים או שלושה, ניתן במקום להמתין עד סיום ארבעה ימים מתחילת הדימום, לשטוף ולנקות היטב את פנים הנרתיק משיירי כל דבר, ועוד באותו יום לפני השקיעה לעשות את בדיקת 'הפסק טהרה' ולהתחיל לספור שבעה ימים נקיים.

הפסק טהרה הפסק טהרה שבעת הימים הנקיים הבחנה בין דימום טמא לכתם טהור ההכנות לטבילה הטבילה במקווה הרחקות בימי הטומאה זמני הפרישה לקראת המחזור