הטבילה במקווה ההכנות לטבילה הבחנה בין דימום טמא לכתם טהור שבעת הימים הנקיים הפסק טהרה תהליך הטהרה
- - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ

הרחקות בימי הטומאה

0.5 דק'

הרחקות בימי הטומאה

האזן למושג:

במשך ימי טומאת הנידה, מראיית הדם ועד הטבילה, אסור לאיש ולאשה להתקרב זה אל זה, שנאמר: "וְאֶל אִשָּׁה בְּנִדַּת טֻמְאָתָהּ לֹא תִקְרַב" (ויקרא יח, יט). כל חיבוק ונגיעה, אפילו דרך הבגדים, בכלל האיסור. כדי למנוע את בני הזוג מאיסור, קבעו חכמים סייגים: שלא ישנו במיטה אחת, ואף כשהם ישנים בשתי מיטות, ירחיקו את המיטות, כך שגם מתוך שינה לא יגעו זה בזה. וכן ימנעו מלהעביר חפץ מיד ליד, שמא יגיעו לנגיעה. לא יאכלו על שולחן אחד לבדם בלא שיניחו עליו חפץ שיזכיר להם שהם בימי האיסור. כמו כן לא יביט האיש במקומות שהאשה רגילה לכסותם, וייזהרו מכל דבר שעלול לעורר את תשוקתו של אחד מהם יתר על המידה.

זמני הפרישה לקראת המחזור זמני הפרישה לקראת המחזור