תהליך הטהרה
- - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ

הפסק טהרה

1 דק'

הפסק טהרה

האזן למושג:

כדי להתחיל בספירת שבעת הימים, לאחר שהסתיים הדימום, צריך לבצע את בדיקת 'הפסק טהרה', היינו בדיקה יסודית שמוודאת שאין יותר דימום מהרחם. כאשר יש סיכוי שהדימום הסתיים אבל עוד נותרו בנרתיק שאריות מהדימום שפסק, האשה לוקחת בד, מרטיבה אותו כדי שלא יפצע את העור הרגיש שבנרתיק, עוטפת בו את אצבעה, ומנקה את שיירי הדם. לעיתים צריך לחזור על פעולת הניקוי כמה פעמים. לאחר שתסיים לנקות את הנרתיק, תיקח 'עד בדיקה', היינו בד לבן נקי, ותבדוק על ידו ביסודיות את פנים הנרתיק מכל צדדיו. אם הבד יצא נקי מכל גוון אדום או שחור, הרי שפסק דמה, וזהו 'הפסק הטהרה'. לניקוי הנרתיק וכן לביצוע הבדיקה, נוח להשתמש ב'עד-בדיקה' הנמכר במרכולים. כיוון שלפי ההלכה היום הבא מתחיל בשקיעת החמה, לכתחילה יש לבצע את 'הפסק הטהרה' בשעות שלפני שקיעה החמה. לכתחילה טוב לבדוק גם ב'מוך דחוק'. כלומר, בנוסף לבדיקה היסודית של 'הפסק טהרה', להניח בנרתיק 'עד-בדיקה' במשך בין השמשות (משקיעת החמה עד לאחר צאת הכוכבים, ככתוב בלוחות השנה). מי שלא הספיקה לבצע 'הפסק טהרה' לפני השקיעה, הפסידה יום, ורק משקיעת החמה למחרת תוכל להתחיל לספור את שבעת הימים הנקיים. לכן רצוי שהחוששת שלא תספיק לבצע 'הפסק טהרה' לפני השקיעה, תקדים לבצעו בצהריים או אפילו בבוקר. 

שבעת הימים הנקיים שבעת הימים הנקיים הבחנה בין דימום טמא לכתם טהור ההכנות לטבילה הטבילה במקווה הרחקות בימי הטומאה זמני הפרישה לקראת המחזור