שבעת הימים הנקיים הפסק טהרה תהליך הטהרה
- - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ

הבחנה בין דימום טמא לכתם טהור

0.5 דק'

הבחנה בין דימום טמא לכתם טהור

האזן למושג:

הדימום המטמא הוא דימום שיצא מהרחם במצב תקין של מחזור נידה או במצב לא תקין של זיבה, אבל דם שיצא מפצע בנרתיק או ברחם אינו מטמא. הפרשות שיצאו מהרחם ואין בהן דם אינן מטמאות. לפיכך, אם צבען חום או צהוב אינן מטמאות, ואם צבען אדום או שחור - מטמאות. במקרים של ספק, נוהגים לשאול רב או רבנית שהתמחו בזה. כאשר האשה שואלת, נכון שתפנה לרבנית, וכשהאיש שואל - יפנה לרב. 

ההכנות לטבילה ההכנות לטבילה הטבילה במקווה הרחקות בימי הטומאה זמני הפרישה לקראת המחזור