- - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ

נידה

טומאת נידה וטהרתה, תהליך הטהרה, הפסק טהרה, שבעת הימים הנקיים, הבחנה בין דימום טמא לכתם טהור, ההכנות לטבילה, הטבילה במקווה, הרחקות בימי הטומאה, זמני הפרישה לקראת המחזור

טומאת נידה וטהרתה

תהליך הטהרה

הפסק טהרה

שבעת הימים הנקיים

הבחנה בין דימום טמא לכתם טהור

ההכנות לטבילה

הטבילה במקווה

הרחקות בימי הטומאה

זמני הפרישה לקראת המחזור