סדר הפדיון הלכות הפדיון פדיון בכורות סדר הברית המכובדים המשתתפים בברית הלכות הברית
- - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ

מנהג חלאקה (התספורת הראשונה)

0.5 דק'

מנהג חלאקה (התספורת הראשונה)

האזן למושג:

יש נוהגים לערוך מסיבה לבן בהגיעו לגיל שלוש, לכבוד כניסתו לשלב שבו מתחילים לחנכו לתורה ולמצוות. בקהילות רבות התחילו בגיל שלוש ללמד את הילד לקרוא, ואז היו גוזרים את שערו בתספורת של בוגר, תוך זהירות שלא להסיר את הפאות שאותן אסור לגלח (להלן כה, ד). יש נוהגים ללכת לרב ולשתפו בגזירת שערו של הילד, ולבקש ממנו שיברך את הילד שיזכה לברכה בלימודו. מנהג זה שהוא יחסית חדש, אינו נפוץ בכל ישראל.

חינוך הילדים חינוך הילדים בת מצווה ובר מצווה