הלכות הברית
- - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ

המכובדים המשתתפים בברית

0.5 דק'

המכובדים המשתתפים בברית

האזן למושג:

רבים נוהגים לכבד ארבעה אנשים ועוד זוג אחד להיות שותפים במצווה, וראוי להורים לתכנן מראש את מי יכבדו בכל כיבוד. אלו הם הכיבודים: 

א) 'קוואטר', הם בני הזוג שנבחרו להביא את התינוק לברית. היולדת נותנת את בנה לאשה והיא מוליכה אותו לבעלה והוא מביא את התינוק לאב. לאחר הברית שוב יתנו לאיש להוליך את התינוק אל אשתו, והיא מחזירה אותו לאם. ישנן עדות שלא נהגו בכיבוד 'קוואטר'.

ב) 'כיסא של אליהו', אחד הנכבדים מניח את התינוק על כיסא מיוחד שנועד להזכיר את אליהו הנביא מלאך הברית, ואחר כך מביאו לסנדק.

ג) 'סנדק' הוא היושב על כיסא הברית, שעל ברכיו מניחים את התינוק בשעת ברית המילה. כיבוד זה הוא החשוב שבכיבודים, בדרך כלל מכבדים בו את אחד הסבים או את הרב. 

ד) 'ברכות', לאחר הברית מברכים ברכה על היין ועל הברית, וקוראים בשם התינוק. בדרך כלל מכבדים בכך תלמיד חכם. 

ה) רבים נוהגים לכבד אדם נוסף ב'עמידה לברכות', שנקרא גם 'סנדק שני'. תפקידו לאחוז את התינוק בעת הברכות. ויש משאירים את התינוק על ברכי הסנדק גם בעת הברכות.

סדר הברית סדר הברית פדיון בכורות הלכות הפדיון סדר הפדיון מנהג חלאקה (התספורת הראשונה) חינוך הילדים בת מצווה ובר מצווה