- - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ

הלכות הברית

1 דק'

הלכות הברית

האזן למושג:

הברית נעשית ביום השמיני ללידה. ויש בכך רמז, מספר שבע רומז לעולם הזה, שנברא בשבעה ימים, ואילו המספר שמונה מבטא את מה שמעבר לעולם הזה. על ידי הברית, הרך הנולד יוכל להתקשר אל מה שמעבר לעולם הזה, אל התורה והמצוות, ועל ידי כך לפעול לתיקון העולם.

גם כאשר היום השמיני חל בשבת או בחג, מקיימים את הברית ביום השמיני. אבל אם התינוק חלש ולדעת הרופאים יש חשש כלשהו שהברית תסכן את חייו, דוחים את הברית עד שיבריא. אם התינוק היה חולה בכל גופו, לאחר שיבריא ממתינים שבעה ימים עד קיום הברית. כשהברית נדחתה מחמת חולי התינוק, והיום הראשון שבו אפשר למולו הוא שבת או חג, דוחים את הברית ליום חול, שכן רק ברית ביום השמיני דוחה שבת וחג, ואף זאת בתנאי שנולד כדרכו ולא בניתוח קיסרי.

זמן הברית ביום, כלומר מזריחת החמה ועד שקיעתה. ראוי שישתתפו בברית לפחות מניין של אנשים. בוחרים לברית מוהל מוסמך, ירא שמיים ומקצועי, שמדריך את ההורים כיצד להתכונן לברית. נוהגים שהנאספים עומדים בעת המילה לכבוד הרך הנולד והמצווה. נוהגים ללבוש בגדי חג ולקיים אחר הברית סעודת מצווה מכובדת, שיש לה מעלה מיוחדת, שכן הברית מתקנת את הגוף, ומגלה את כל הטוב שבו, וממילא לאחר הברית אפשר לשמוח באכילת המאכלים הטובים שמחה יתרה.

המכובדים המשתתפים בברית המכובדים המשתתפים בברית סדר הברית פדיון בכורות הלכות הפדיון סדר הפדיון מנהג חלאקה (התספורת הראשונה) חינוך הילדים בת מצווה ובר מצווה