שני חלקי המצווה יחסי הורים וילדים חוליה בשרשרת הנצח
- - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ

כיבוד הורים - סיוע

0.5 דק'

כיבוד הורים - סיוע

האזן למושג:

מצוות 'כיבוד הורים' מחייבת את הילדים לסייע להוריהם בעת שהם נזקקים לעזרה. כגון להאכילם ולהשקותם, להלבישם ולהנעילם בעת מחלתם או זִקנותם. וכן לסייע להם בהליכתם בעת שהם זקוקים לסעד. וכן לסייע להם בניקוי הבית ובקניית מזון ותרופות בימי חולשתם. ילדים חייבים במצוות כיבוד הורים גם לאחר שיקימו משפחה, וגם כאשר הסיוע להורים אורך זמן רב ודורש מהם לקצר את שעות עבודתם ולהפחית מהשעות שהם מקדישים לבני משפחתם. אמנם אין המצווה מחייבת את הילדים להתפטר מעבודתם או לסכן את מקור פרנסתם. מצוות הכיבוד צריכה להיעשות בסבר פנים יפות, מפני שכאשר ההורים נזקקים לעזרה, יותר מכל הם צריכים יחס טוב ומכבד. חובת כיבוד הורים אינה מחייבת את הילדים לשלם עבור צורכי הוריהם. אמנם כאשר אין להורים כסף לשלם עבור צורכיהם הבסיסיים, חובה על ילדיהם לשלם עבורם. ואם אין לילדים אפשרות לכך, עליהם להשיג צדקה עבורם.

ילדים שמתגוררים בבית הוריהם, גם כשהוריהם חזקים ובריאים, חובה על הילדים לסייע להוריהם במלאכת אחזקת הבית. ככל שהילדים גדלים ויכולים יותר לעזור, כך חובתם להשתתף בעול אחזקת הבית גוברת.

כְּבוֹד הורים - מורא כְּבוֹד הורים - מורא מגורים בקרבת ההורים גבולות כיבוד ההורים מצווה להעריך את ההורים ולדון אותם לכף זכות עד היכן כיבוד הורים הורים רשעים הורים גרושים ילדים מאומצים יחס הגר להוריו הביולוגיים בני זוג של ההורים מצוות הכבוד לזקני המשפחה לא יפלה אדם בין ילדיו בירושה