שמחת החתונה זיכרון ירושלים נישואין - שבע הברכות שתחת החופה סדר החופה מתן הכתובה סדר הקידושין הקידושין החתונה - קידושין ונישואין
- - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ

שבעת ימי השמחה

0.5 דק'

שבעת ימי השמחה

האזן למושג:

כשם שהעולם נברא בשבעה ימים, כך שמחת הקמת המשפחה החדשה נמשכת שבעה ימים. היום הראשון הוא יום החתונה, וגם אם החופה התחילה מספר דקות לפני השקיעה, אותן דקות נחשבות ליום הראשון, וישנם עוד שישה ימים תמימים, שמסתיימים בשקיעת החמה. כשהחופה מתקיימת לאחר השקיעה, ישנם שבעה ימים שלמים. במשך שבעת הימים צריכים החתן והכלה לשמוח זה עם זה ועם בני המשפחה וחבריהם, ולא ילכו לעבודה ולא יעסקו במסחר. נוהגים שבמשך שבעת הימים החתן והכלה לובשים בגדים חגיגיים ולכל מקום שהולכים, הולכים יחד.

משתדלים לקיים בכל יום סעודה ולברך לאחר ברכת המזון את שבע ברכות החתונה, וקוראים לסעודה זו סעודת שבע ברכות. לשם כך צריך שיהיה שם מניין גברים, ואחד מהם צריך להיות 'פנים חדשות', היינו אדם שעוד לא השתתף בשמחתם, שבזכותו השמחה מתחדשת. בשבת וחג אין צריך 'פנים חדשות', שקדושת היום מעצימה את השמחה. בשבת שבתוך שבע הברכות נוהגים שהחתן עולה לתורה, ולכן קוראים לשבת זו 'שבת חתן'. 

נישואים שנִיים נישואים שנִיים