החתונה - קידושין ונישואין
- - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ

הקידושין

1 דק'

הקידושין

האזן למושג:

הקידושין מתבצעים על ידי טבעת שהחתן נותן לכלה ואומר לה: "הֲרֵי אַתְּ מְקֻדֶּשֶׁת לִי בְּטַבַּעַת זוֹ כְּדָת מֹשֶׁה וְיִשְׂרָאֵל". עוד לפני כן צריך להיות ברור שהחתן והכלה מבינים את משמעות הקידושין, שעל ידם החתן מתחייב להתאמץ ככל יכולתו למען אושרה של כלתו, ובכלל זה לשמחה בשמחת עונה ולפרנסה בכבוד, והכלה מתחייבת לאושרו של חתנה, ונאסרת על כל שאר הגברים בעולם. מעת שהתקבל האיסור לשאת שתי נשים, הקידושין גם אוסרים את החתן על כל שאר הנשים שבעולם.

מצד הדין ניתן לבצע את הקידושין בפרוטה או בשווה פרוטה, כי העיקר שהכלה תקבל מהחתן דבר שיש לו ערך כלשהו לשם קידושין, ועל ידי כך הסכמת הכלה להתקדש ולהתייחד לו תקבל תוקף מחייב. בפועל נוהגים לקדש בטבעת, שעל ידי ענידתה זיכרון הקידושין יישמר תמיד. אם הכלה חשבה שהטבעת שווה אלף ועל דעת כן התקדשה ובאמת היא שווה פחות, יש ספק בקידושין. לכן נוהגים לכתחילה לקדש בטבעת זהב או כסף פשוטה בלא תוספות, כדי שלא תהיה טעות בעֶרכה. יש להקפיד שהטבעת תהיה שייכת לחתן, לכן עליו לשלם עליה, או שיקבל אותה במתנה גמורה. 

בלא עדים כשרים אין קידושין. כלומר, גם אם האיש והאשה יישבעו שעשו פעולה של קידושין, אם לא היו שם עדים, אין תוקף לקידושין. העדים הם נציגי העם, שעומדים ומאשרים את הקידושין. העדים צריכים להיות גברים בוגרים שאינם קרובי משפחה של החתן או הכלה ואינם קרובי משפחה זה לזה. העדים צריכים להזדהות עם הערכים שעליהם הקידושין מבוססים, כלומר שומרי תורה ומצוות, אבל מי שחוטא בגילוי עריות או גנב או רמאי או מחלל שבת וכיוצא בזה, פסול לעדות קידושין. סדר ברכות הקידושין והחופה הוא כתפילה בציבור, שכדי לקיימו צריך מניין גברים.

סדר הקידושין סדר הקידושין מתן הכתובה סדר החופה נישואין - שבע הברכות שתחת החופה זיכרון ירושלים שמחת החתונה שבעת ימי השמחה נישואים שנִיים