- - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ

החתונה

במעלת יום החתונה, החתונה - קידושין ונישואין, הקידושין, סדר הקידושין, מתן הכתובה, סדר החופה, נישואין - שבע הברכות שתחת החופה, זיכרון ירושלים, שמחת החתונה, שבעת ימי השמחה, נישואים שנִיים

במעלת יום החתונה

החתונה - קידושין ונישואין

הקידושין

סדר הקידושין

מתן הכתובה

סדר החופה

נישואין - שבע הברכות שתחת החופה

זיכרון ירושלים

שמחת החתונה

שבעת ימי השמחה

נישואים שנִיים