- - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ - החפשמ

ברוך דיין האמת

0.5 דק'

ברוך דיין האמת

האזן למושג:

מוות הוא אובדן שאין דומה לו. עצב נורא ממלא את לבבם של הקרובים, והם מנסים להבין את פשר הדבר, איך גופו של האדם היקר שהיה חי מוטל פתאום ללא רוח חיים. ועולות שאלות: מדוע ה' לא הציל אותו? ולמה יש מוות בעולם? ומה התכלית של החיים הללו כאשר פעמים רבות צדיקים סובלים? אל מול שאלות גדולות אלו מצווה על האדם להתחזק באמונה, שה', שבידו נפש כל חי, מנהיג ודן את עולמו בצדק ובאמת. ואף שלעיתים איננו מבינים את הנהגתו, הננו מאמינים באמונה שלימה שכל הנהגתו בצדק והכל לטובה. לשם כך תיקנו חכמים לאבלים לברך: "בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלוֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם דַּיָּן הָאֱמֶת".

פשר המוות פשר המוות שבעת הקרובים האבלים אוננים קריעה קבורה וכבוד המת הלוויה והספדים סעודת הבראה ישיבת שבעה ספירת שבעת הימים וסיומם שבת וחג ניחום אבלים אבלות שלושים ושנה עילוי נשמה וקדיש הקמת מצבה יום השנה (יארצייט)