יסוד האמונה באופי הישראלי התכונה היהודית - חתירה אין סופית לחסד ואמת
- - לארשי ןוזח - לארשי ןוזח - לארשי ןוזח

תיקון הכל

0.5 דק'

תיקון הכל

האזן למושג:

הטעות השכיחה והגדולה בהבנת האמונה והחיים היא התפישה האלילית, שיוצרת הפרדה וניתוק בין הערכים השונים. ההפרדה העמוקה ביותר היא בין השמיים לארץ. השמיים מבטאים את האמת המוחלטת והמוסר העליון, והארץ את צורכי החיים והנאות הגוף על כל מגבלותיהם וחסרונותיהם, והאדם צריך לבחור בין השמיים לבין הארץ. לעומת זאת, על פי אמונת הייחוד הישראלית, השמיים והארץ קשורים זה לזה ומַפרים זה את זה, מפני שה' אחד, הוא בורא השמיים והארץ וכל אשר בהם, והוא מחיה את הכל. לכן הרעיון האלוהי צריך להופיע משמי שמיים ועד תחתיות ארץ, ולרומם את כל תחומי החיים: השכל והרגש, חיי הרוח וחיי המעשה. חקלאות, חרושת, מסחר, מדע, אומנות, ספרות, שירה, מוזיקה וציור. חיי הפרט, יחסים שבין איש לאשתו, הורים לילדיהם, אחים ושאר קרובים, חיי הקהילה וחיי העם. 

עם ישראל עם ישראל העם והארץ לימוד התורה ברכה לכל העמים והמשפחות