- - לארשי ןוזח - לארשי ןוזח - לארשי ןוזח

חזון ישראל

חזון האומה הישראלית , התכונה היהודית - חתירה אין סופית לחסד ואמת, יסוד האמונה באופי הישראלי , תיקון הכל , עם ישראל , העם והארץ, לימוד התורה , ברכה לכל העמים והמשפחות

חזון האומה הישראלית

התכונה היהודית - חתירה אין סופית לחסד ואמת

יסוד האמונה באופי הישראלי

תיקון הכל

עם ישראל

העם והארץ

לימוד התורה

ברכה לכל העמים והמשפחות