תקנת שלוש התפילות תקנת נוסח התפילה פעולתה של התפילה התפילה ברכת התורה ברכות השחר נטילת ידיים של שחרית
- - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב

מצוות תפילה לנשים

0.5 דק'

מצוות תפילה לנשים

האזן למושג:

נשים חייבות לברך בכל יום את ברכות השחר וברכות התורה, ולהתפלל שחרית ומנחה. חובת הנשים בתפילת שחרית ומנחה היא רק בעיקר התפילה, היינו בתפילת עמידה. נשים שרוצות להדר במצוות התפילה, יאמרו את כל סדר תפילות הגברים. בשעת הצורך, נשים רשאיות להקל ויחד עם ברכות השחר והתורה להתפלל בכל יום תפילה אחת בלבד, שחרית או מנחה או ערבית, וטוב שיתפללו שחרית, כדי לפתוח את היום בתפילה, וטוב שיאמרו גם את פרשיית 'שמע'. אשה שטרודה בטיפול בילדיה, וקשה לה להתפנות לתפילת עמידה שמצריכה כוונה יתרה, רשאית באותן שנים לקיים את מצוות התפילה בברכות השחר והתורה בלבד. 

כוונה והמתקשים לכוון כוונה והמתקשים לכוון תנאים לתפילה ודברים שבקדושה שמירת נוסח אבות הכנות לקראת התפילה תפילת עמידה תנוחת תפילת עמידה קריאת שמע המשך פרשת שמע