ברכות השחר נטילת ידיים של שחרית
- - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב

ברכת התורה

0.5 דק'

ברכת התורה

האזן למושג:

ברכת התורה היא ההכנה ללימוד, שעל ידה אנו ניגשים לתורה מתוך אמונה. אמרו חכמים שאחת הסיבות לחורבן הארץ, מפני שלא ברכו בתורה תחילה. כלומר, למדו את התורה כאחת החוכמות האנושיות ולא כהוראה אלוהית, וממילא הלימוד לא הוסיף ברכה ולא מנע את החורבן. 

התפילה התפילה פעולתה של התפילה תקנת נוסח התפילה תקנת שלוש התפילות מצוות תפילה לנשים כוונה והמתקשים לכוון תנאים לתפילה ודברים שבקדושה שמירת נוסח אבות הכנות לקראת התפילה תפילת עמידה תנוחת תפילת עמידה קריאת שמע המשך פרשת שמע