כבוד בית הכנסת וספר התורה ספר התורה
- - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב

ספרים מודפסים

0.5 דק'

ספרים מודפסים

האזן למושג:

אף שקדושת ספרי הקודש המודפסים רחוקה ממדרגת קדושת ספר התורה שנכתב בדיו על קלף, גם בהם יש קדושה וצריך לנהוג בהם כבוד. הרוצה להניח ספר מידו או להעבירו לחברו, לא יזרוק את הספר אלא יניחהו בכבוד. אין להניח ספרי קודש על הרצפה, ואם נפל ספר קודש לרצפה, מנהג חסידות לנשקו בעת שמרימים אותו. אין להיכנס עם ספר קודש לשירותים. אבל אם הוא מוסתר כולו בתוך כיס או בתוך תיק - מותר. 

חמשת חומשי התורה מקודשים משאר הספרים, כולל נביאים וכתובים, לפיכך כאשר מניחים ספרי קודש בערימה, יהיו החומשים עליונים. 

ספר תורה מקוּדש שהתבלה, נגנז בכלי חרס ונקבר בקבר תלמיד חכם. אבל ספרי קודש מודפסים שאין בהם יותר שימוש, מניחים בגניזה רגילה שנועדה לקבורה באדמה בלא גינוני כבוד נוספים.

שמות קדושים שמות קדושים מצוות המזוזה הלכות מזוזה מצוות התפילין הלכות תפילין כיפה מצוות הציצית נשים בציצית ובתפילין על ההבדלים בין גברים ונשים