ספר התורה
- - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב

כבוד בית הכנסת וספר התורה

0.5 דק'

כבוד בית הכנסת וספר התורה

האזן למושג:

בית הכנסת מיועד לדברים שבקדושה, לפיכך אין להיכנס אליו שלא למטרות של קדושה, כתפילה ותורה. אין לשוחח בו בענייני מסחר וכלכלה, וקל וחומר שאסור להתלוצץ ולשחוק בתוכו. אבל מותר לערוך בבית הכנסת אספות לצורך מצווה. אסור להיכנס לבית הכנסת בראש מגולה. יש לשמור על ניקיון בית הכנסת ולהיזהר שלא להיכנס לתוכו בנעליים מלוכלכות בבוץ. מצווה להזדרז בהליכה לבית הכנסת, כדי לבטא את התשוקה לדברים שבקדושה, וביציאה מבית הכנסת ללכת לאט, כמצטער להיפרד מהקודש. 

כיוון שספר התורה, הכתוב בדיו על הקלף, הוא העדות הנאמנה למעמד הר סיני ולמתן תורה, מצווה לכבד ולהדר את ספר התורה, ומכינים לו ארון מיוחד שנקרא 'ארון הקודש'. הרואה את ספר התורה בשעה שמוליכים אותו חייב לעמוד. וכן כאשר פותחים את ארון הקודש נוהגים לעמוד.

ספרים מודפסים ספרים מודפסים שמות קדושים מצוות המזוזה הלכות מזוזה מצוות התפילין הלכות תפילין כיפה מצוות הציצית נשים בציצית ובתפילין על ההבדלים בין גברים ונשים