תרומות ומעשׂרות כִּלְאֵי הכרם חדש וערלה
- - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב

תרומות ומעשרות כיום

1 דק'

תרומות ומעשרות כיום

האזן למושג:

התרומות קדושות וצריכות להיאכל בטהרה, ומאז שבטלה הטהרה התלויה באפר פרה אדומה (לעיל יט, יד), הכהנים אינם יכולים לאכול את התרומות, לפיכך מפרישים אותן בשיעור המזערי האפשרי, מעט יותר מאחוז, והן נגנזות. המעשר הראשון אינו קדוש, ולכן הוא מתקיים בפועל, על ידי מתן שוויו הכספי ללוויים שלומדים ומלמדים תורה. כמו כן מעשר עני שנותנים בשנה השלישית והשישית לעניים אינו קדוש, והוא מתקיים על ידי מתן שוויו הכספי לעניים. אבל מעשר שני שהיה צריך לאכול בקדושה בירושלים תלוי בטהרה, וממילא אינו יכול להתקיים. על כן פודים את פירות המעשר השני על מאכל או מטבע בשווי פרוטה, והוא נגנז. 

פירות שלא הפרישו מהם תרומות ומעשרות אסורים באכילה. בפועל, ברוב רשתות המזון והחנויות דואגים להפריש תרומות ומעשרות מהפירות שהם מוכרים, ויש להם על כך תעודת כשרות. הקונה פירות וירקות ממקום שאין לו תעודה על הפרשת תרומות ומעשרות, יפריש אותם בעצמו בנוסח המופיע בסידורים. 

כיוון שבמשך הזמן משקל החקלאות מקרב כלל ענפי המשק פחת מכ-90% מהתמ"ג לכ-1% בלבד, תיקנו חכמים שמכל הרווחים והמשכורות שיש לאדם, יפריש 'מעשר כספים', ומידה טובה להפריש 'חומש' (לעיל ו, יב).

הפרשת חלה הפרשת חלה איסור שרצים ותולעים אכילת בשר המינים המותרים והאסורים שחיטה בשר כשר וחָלָק חֵלֶב גיד הַנָּשֶׁה איסור דם והכשרת הבשר מתנות לכהנים מבעלי חיים ביצים חָלָב איסור בשר בחלב שלא לאכול חלב אחר בשר ולהיפך הפרדת הבשר והחלב במטבח מאכלים מסוכנים ואזהרות בריאות האיסורים על מאכלי נוכרים פת נוכרי בישולי נוכרים חולה סיעודי חלב וגבינה של נוכרים האיסורים החמורים ביין גויים משקאות אלכוהוליים הרמת כוסית ומסיבה של נוכרים טבילת כלים אכילה אצל חבר יהודי הצורך בהכשר למסעדות ובתי מלון הצורך בהכשר למזון תעשייתי סוגי ההכשרים האיסור לסחור במאכלים אסורים