איסור דם והכשרת הבשר גיד הַנָּשֶׁה חֵלֶב בשר כשר וחָלָק שחיטה המינים המותרים והאסורים אכילת בשר איסור שרצים ותולעים הפרשת חלה תרומות ומעשרות כיום תרומות ומעשׂרות כִּלְאֵי הכרם חדש וערלה
- - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב

מתנות לכהנים מבעלי חיים

0.5 דק'

מתנות לכהנים מבעלי חיים

האזן למושג:

מצווה מהתורה לתת לכהנים שלוש מתנות מכל בהמה ששוחטים: זרוע, לחיים וקיבה, כדי לסייע בפרנסתם על מנת שיוכלו ללמוד תורה וללמדה לישראל. כיום נוהגים לתת את דמי שׁוויָם לכהן שמלמד תורה לרבים. 

מצווה לקדש את הוולד הבכור של בהמה טהורה ולתתו לכהן, ועל הכהן להעלותו לקורבן ולאכול מבשרו כדי להתחזק בעבודת ה' ושליחותו הציבורית. אם הבכורה נקבה, אין צריך לתתה לכהן. כיום שאין אפשרות להקריב את הבכורות, צריך למנוע את התקדשות הבכור, ועושים זאת על ידי מכירת חלק מכל בהמה מַבְכִּירָה לנוכרי, וכיוון שהוא שותף במבכירה, הבכור הנולד לה אינו קדוש.

ביצים ביצים חָלָב איסור בשר בחלב שלא לאכול חלב אחר בשר ולהיפך הפרדת הבשר והחלב במטבח מאכלים מסוכנים ואזהרות בריאות האיסורים על מאכלי נוכרים פת נוכרי בישולי נוכרים חולה סיעודי חלב וגבינה של נוכרים האיסורים החמורים ביין גויים משקאות אלכוהוליים הרמת כוסית ומסיבה של נוכרים טבילת כלים אכילה אצל חבר יהודי הצורך בהכשר למסעדות ובתי מלון הצורך בהכשר למזון תעשייתי סוגי ההכשרים האיסור לסחור במאכלים אסורים