הפרדת הבשר והחלב במטבח שלא לאכול חלב אחר בשר ולהיפך איסור בשר בחלב חָלָב ביצים מתנות לכהנים מבעלי חיים איסור דם והכשרת הבשר גיד הַנָּשֶׁה חֵלֶב בשר כשר וחָלָק שחיטה המינים המותרים והאסורים אכילת בשר איסור שרצים ותולעים הפרשת חלה תרומות ומעשרות כיום תרומות ומעשׂרות כִּלְאֵי הכרם חדש וערלה
- - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב

מאכלים מסוכנים ואזהרות בריאות

1 דק'

מאכלים מסוכנים ואזהרות בריאות

האזן למושג:

אסור לאכול מאכלים שעלולים להכיל רעלים, גם כאשר החשש לכך רחוק. אמרו חכמים, שיש להיזהר מסכנה יותר מאשר ממאכלים אסורים, והמסכן את עצמו באכילה של דבר מסוכן ומת, ייתן על כך את הדין. כמו כן מצווה להימנע ממאכלים שפוגעים בבריאות הגוף או מדברים שעלולים לזהם את המאכלים (לעיל ד, יד). לפיכך, אנשים שמכינים מאכלים צריכים להקפיד על ניקיון ידיהם. במיוחד טבחים שמכינים מאכלים לרבים, צריכים להקפיד לשטוף את ידיהם ואצבעותיהם היטב במים ובסבון לפני שיגעו במאכלים. כמו כן צריך להקפיד לשמור את התבשילים במקרר, ובמיוחד מאכלים מן החי, מפני שבתנאי חום מתרבים בהם חיידקים שעלולים לגרום להרעלת המזון. טבח שחולה במחלה מדבקת, צריך להימנע מהכנת מאכלים, כדי שלא ידביק את האוכלים במחלתו. 

נהגו ישראל שלא לאכול בשר עם דגים, משום שבעבר היתה עמדה רפואית, שאכילתם יחד גורמת למחלות. אמנם לפי הידוע לנו אין בכך סכנה, ולכן אין בזה איסור. ואף על פי כן, כיוון שההפרדה בין בשר לדגים נעשתה לאחד מסימני ההיכר של המטבח היהודי, נוהגים להקפיד על כך. יש נזהרים שלא לאכול חלב עם דגים משום חשש סכנה, אולם כיוון שאין למנהג זה שורשים עמוקים, מותר לבני כל העדות לאכול דגים עם חלב.

האיסורים על מאכלי נוכרים האיסורים על מאכלי נוכרים פת נוכרי בישולי נוכרים חולה סיעודי חלב וגבינה של נוכרים האיסורים החמורים ביין גויים משקאות אלכוהוליים הרמת כוסית ומסיבה של נוכרים טבילת כלים אכילה אצל חבר יהודי הצורך בהכשר למסעדות ובתי מלון הצורך בהכשר למזון תעשייתי סוגי ההכשרים האיסור לסחור במאכלים אסורים