חדש וערלה
- - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב

כִּלְאֵי הכרם

0.5 דק'

כִּלְאֵי הכרם

האזן למושג:

אסור לזרוע תבואה, קטניות או ירקות בצד גפנים, או לנטוע גפן בצדם, ואם עשו כן - נאסרו שניהם באכילה ובהנאה. איסור זה חל בארץ ישראל, ורק במקרה נדיר הוא חל גם בחוץ לארץ. בטעם המצווה אפשר לבאר, שהתבואה והיין שונים בתכלית, התבואה נועדה לקיום בסיסי, והיין לתוספת שמחה, ואסור לערב ביניהם. שכן אם יתייחסו ליין כמו לתבואה יתמכרו לאלכוהול, ואם יתייחסו לתבואה כמו ליין, לא יתמסרו כראוי לעבודה. 

תרומות ומעשׂרות תרומות ומעשׂרות תרומות ומעשרות כיום הפרשת חלה איסור שרצים ותולעים אכילת בשר המינים המותרים והאסורים שחיטה בשר כשר וחָלָק חֵלֶב גיד הַנָּשֶׁה איסור דם והכשרת הבשר מתנות לכהנים מבעלי חיים ביצים חָלָב איסור בשר בחלב שלא לאכול חלב אחר בשר ולהיפך הפרדת הבשר והחלב במטבח מאכלים מסוכנים ואזהרות בריאות האיסורים על מאכלי נוכרים פת נוכרי בישולי נוכרים חולה סיעודי חלב וגבינה של נוכרים האיסורים החמורים ביין גויים משקאות אלכוהוליים הרמת כוסית ומסיבה של נוכרים טבילת כלים אכילה אצל חבר יהודי הצורך בהכשר למסעדות ובתי מלון הצורך בהכשר למזון תעשייתי סוגי ההכשרים האיסור לסחור במאכלים אסורים