- - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב - םוקמל םדא ןיב

חדש וערלה

1 דק'

חדש וערלה

האזן למושג:

התבואה הגדלה בכל שנה אסורה באכילה עד למחרת החג הראשון של חג הפסח, שאז מקריבים מהתבואה החדשה את קורבן העומר, כדי שראשית התבואה תהיה קורבן לה'. גם לאחר חורבן בית המקדש, האיסור נשאר בתוקפו, וכל התבואה שהחלה לצמוח לאחר יום העומר, ט"ז בניסן, תהיה מותרת רק לאחר שיעבור יום ט"ז בניסן של השנה הבאה. איסור זה נקרא 'חדש' וחל על חמשת מיני דגן: חיטים, שעורים, כוסמין, שיבולת שועל ושיפון.

הפירות הגדלים על העצים בשלוש השנים הראשונות נקראים 'ערלה' ואסורים באכילה ובהנאה, ופירות השנה הרביעית קדושים ומצווה לאוכלם בטהרה בירושלים. מהשנה החמישית הפירות הגדלים על העצים הם חולין, כלומר מותרים באכילה רגילה לאחר שהפרישו מהם תרומות ומעשרות. איסורי 'חדש' ו'ערלה' חלים גם בחוץ לארץ, ויש סוברים שאיסור 'חדש' אינו חל בחוץ לארץ. 

שני רעיונות יש במצוות 'חדש' ו'ערלה': האחד, ללמדנו להתאפק ולא לאכול ולבזבז מיד כל דבר שמצליחים להשיג. השני, שראוי להקדיש את ראשית היבול לערכים של קודש. לכן ראשית התבואה קורבן לה', וראשית היבול המותר של הפירות ייאכל בטהרה ובשמחה בירושלים. כיום שאין אפשרות לאכול את פירות השנה הרביעית בטהרה בירושלים, פודים אותם על מטבע או מאכל בשווי פרוטה וגונזים אותו.

כִּלְאֵי הכרם כִּלְאֵי הכרם תרומות ומעשׂרות תרומות ומעשרות כיום הפרשת חלה איסור שרצים ותולעים אכילת בשר המינים המותרים והאסורים שחיטה בשר כשר וחָלָק חֵלֶב גיד הַנָּשֶׁה איסור דם והכשרת הבשר מתנות לכהנים מבעלי חיים ביצים חָלָב איסור בשר בחלב שלא לאכול חלב אחר בשר ולהיפך הפרדת הבשר והחלב במטבח מאכלים מסוכנים ואזהרות בריאות האיסורים על מאכלי נוכרים פת נוכרי בישולי נוכרים חולה סיעודי חלב וגבינה של נוכרים האיסורים החמורים ביין גויים משקאות אלכוהוליים הרמת כוסית ומסיבה של נוכרים טבילת כלים אכילה אצל חבר יהודי הצורך בהכשר למסעדות ובתי מלון הצורך בהכשר למזון תעשייתי סוגי ההכשרים האיסור לסחור במאכלים אסורים